Управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради

Управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради


Місцезнаходження управління охорони здоров’я:

Хмельницька обл..

м. Кам’янець-Подільський

вул. Франка, 30

тел. +380 (3849) 7-46-79
Електронна пошта: 02009040@mail.gov.ua
Начальник управління охорони здоров’я: Пливанюк Юрій Васильович
Народився 27 березня 1961 року в с. Цвіклівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Громадянин України.
Після закінчення Цвіклівської восьмирічної школи 1976 року вступив до Кам'янець-Подільського медичного училища, яке закінчив 1980 року.
З березня по жовтень 1980 року працював фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту с. Цвіклівці.

Місцезнаходження управління охорони здоров’я:

Хмельницька обл..

м. Кам’янець-Подільський

вул. Франка, 30

тел. +380 (3849) 7-46-79
Електронна пошта: 02009040@mail.gov.ua

Повна назва та контактні дані  закладів охорони здоров’я, 

що підпорядковані Кам’янець-Подільській міській раді:


Повна назва закладу: Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1

Адреса: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Пушкінська, 31

Головний лікар: Чернець Олександр Вікторович

Телефон: (03849) 9-19-30

Електронна пошта: 02004806@mail.gov.ua


Повна назва закладу: Міська дитяча поліклініка № 1

Адреса: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 41

Головний лікар: Очеретенко Тетяна Юхимівна – вища  кваліфікаційна категорія

Телефон: (03849) 3-02-52

Електронна пошта: dutpolkp2008@ukr.net


Повна назва закладу: Міська поліклініка №  1

Адреса: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 20

Головний лікар: Цвігун Борис Ярославович

Телефон: (03849) 9-05-18

Електронна пошта: megapoliklinika@ukr.net


Повна назва закладу: Кам’янець-Подільська перинатальний центр

Адреса: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Матросова, 17

Головний лікар: Гурський Олександр Станіславович

Телефон: (03849) 3-84-04 

Електронна пошта: kp-perinatalcenter@ukr.net


Повна назва закладу: Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам’янець-Подільської міської ради

Адреса: 32302, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 20

Головний лікар: Клим Інна Анатоліївна

Телефон: (03849) 9-02-08 

Електронна пошта: kpcpmsd@gmail.com
Начальник управління охорони здоров’я: 
Пливанюк Юрій Васильович - народився 27 березня 1961 року в с. Цвіклівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Громадянин України.
Після закінчення Цвіклівської восьмирічної школи 1976 року вступив до Кам'янець-Подільського медичного училища, яке закінчив 1980 року.
З березня по жовтень 1980 року працював фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту с. Цвіклівці.
1980 - 1982 рр. – служба в лавах Збройних Сил.
З 1982 року по 1983 рік навчався на підготовчому відділенні Вінницького медичного інституту.
З 1983 року по 1989 рік навчався у Вінницькому медичному інституті, спеціальність «Лікувальна справа».
З 1989 року по 1990 рік навчався в інтернатурі на базі Кам’янець-Подільської міської поліклініки.
З 1990 року по 2002 рік працював дільничним лікарем-терапевтом Кам’янець-Подільської міської поліклініки.
2002 - 2005 рр. -  заступник начальника управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради.
З 2005 року по теперішній час – начальник управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради.

Положення про Управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради.

Загальні положення:

1.1.Управління охорони здоров’я є виконавчим органом Кам’янець-Подільської міської ради для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради в галузі охорони здоров’я, згідно до ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Управління охорони здоров’я в межа своїх повноважень забезпечує реалізацію державної та регіональної політики в галузі охорони здоров’я, з урахуванням інтересів територіальної громади міста,  несе відповідальність  за стан та розвиток  галузі охорони здоров’я міста.

Управління охорони здоров’я є підзвітним і підконтрольним Кам’янець-Подільській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Кам’янець-Подільської міської ради та міському голові.

1.2. Свою діяльність управління охорони здоров’я здійснює відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Основ законодавства України про охорону здоров’я”, рішень Кам’янець-Подільської міської ради, виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, розпоряджень міського голови, а також цього Положення.

1.3. Управління охорони здоров’я є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, круглу  печатку із зображенням Державного герба України, кутовий штамп зі своїм повним найменуванням.

1.4. Управління охорони здоров’я набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.5. Управління охорони здоров’я для виконання основних завдань, функцій та повноважень, що затверджені в цьому Положенні має право від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнових і немайнових  прав, нести обов’язки, бути позивачем  і  відповідачем у суді.

1.6. Управління охорони здоров’я має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей його діяльності, що включають в себе  мету  та завдання управління охорони здоров’я, предмет його діяльності та обсяг зобов’язань, що можуть бути взяті на себе управлінням охорони здоров’я відповідно до цього Положення та чинного законодавства України. 

1.7. Місцезнаходження управління охорони здоров’я :

Хмельницька обл..

м. Кам’янець-Подільський

вул.. Франка, 30

2. Основні завдання Управління:

2.1. Управління закладами охорони здоров’я та оздоровчими закладами, які належать Кам’янець-Подільській міській раді або передані їй в користування, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.2. Організація медичного обслуговування у закладах освіти, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать Кам’янець-Подільській міській  раді або передані їй  в користування.

Організація медичного обслуговування на підприємствах та установах усіх форм власності на договірних засадах.

2.3. Сприяння роботі асоціацій та інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

2.4. Забезпечення, у межах наданих повноважень, безоплатної та доступної соціально прийнятної первинної лікувально-профілактичної допомоги, як основної частини медико-санітарної допомоги населенню, що передбачає консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичних заходів, направлення пацієнта для подання спеціалізованої і високо спеціалізованої допомоги. Первинна лікувально-профілактична допомога надається, переважно, за територіальною ознакою.

2.5. Забезпечення, відповідно до закону, розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреб та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів для підготовки спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення  кваліфікації  кадрів.

2.6. Забезпечення, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

2.7. Сприяння створенню при закладах охорони здоров’я громадських консультативних або наглядових рад, які сприяють їх діяльності та забезпечують інформованість населення і громадський контроль в галузі охорони здоров’я.

2.8. Здійснення протиепідемічних заходів в межах своїх повноважень.

2.9. Сприяння впровадженню дозволених Міністерством охорони здоров’я України  нових передових методів діагностики, профілактики,  лікування  та  лікарських  засобів.

3.Функції Управління:

3.1. Реалізує державну політику охорони здоров’я в межах повноважень, передбачених  законодавством.

3.2. Розробляє, на виконання заходів про забезпечення охорони здоров’я міста, проект кошторису та бюджетні запити і подає їх до міського фінансового управління.

Отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет, доводить їх до розпорядників нижчого рівня, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями.

Затверджує кошториси розпорядників нижчого рівня.

Здійснює внутрішній контроль за витрачанням бюджетних коштів.

Одержує звіти про витрачання бюджетних коштів від розпорядників нижчого рівня, аналізує їх, зводить і подає їх до міського фінансового управління.

3.3. Готує соціально-економічні програми у галузі охорони здоров’я та подає їх на затвердження Кам’янець-Подільській міській раді.

3.4. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста в галузі охорони здоров’я, координує цю роботу на відповідній території.

3.5. Розміщає, на договірних засадах, замовлення на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для Кам’янець-Подільської міської  ради в галузі охорони здоров’я, на підприємствах,  в установах та організаціях.

3.6. Управляє в межах, визначених Кам’янець-Подільською міською радою, майном, що належить до комунальної власності.

3.7. Готує і виносить на розгляд ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна, що використовується в галузі охорони здоров’я.

3.8. Визначає обсяги фінансового забезпечення медичної допомоги  населенню міста.

3.9. Динамічна оцінка очікуваних фінансових ресурсів.

3.10. Укладає угоди з лікувальними закладами по наданню медичної допомоги населенню за кошти місцевого бюджету. Моніторинг та оцінка виконання угод.  

3.11. Медико-економічна експертиза якості надання медичної допомоги та послуг.

3.12. Аналіз обсягів медичної допомоги, що склалися та витрат на її надання.

4. Повноваження Управління:

4.1. Подання після погодження з УКМ, на затвердження виконавчого комітету  статутів медичних  та лікувальних закладів, що утворюються на основі власності Кам’янець-Подільській міської  ради, змін та доповнень до них.

4.2. Внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я.

4.3. Здійснення контролю за фінансуванням видатків на потреби охорони здоров’я та їх використання.

4.4. Заслуховування звітів про роботу керівників установ охорони здоров’я що перебувають у комунальній власності.

4.5. Безперешкодне відвідування підприємств, установ, організацій усіх форм власності для здійснення контролю за додержанням законодавства в галузі охорони здоров’я.

4.6. Здійснення контролю за діями власників та керівників підприємств, установ і організацій щодо забезпечення своєчасності проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів.

4.7. Отримання в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документи та інші матеріали, а від органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.8. Внесення до міської ради, її виконавчого комітету пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

4.9. Залучення спеціалістів інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

4.10. Скликання, в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до компетенції управління.

4.11. Подання пропозицій міському голові щодо укладення і припинення контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій комунальної власності.

4.12. Створення при управлінні наукових, медичних та інших рад.

4.13. Подання пропозицій міській раді щодо створення, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності.

4.14. Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності

4.15. Затвердження планів роботи, в тому числі фінансових, підприємств, установ та організацій комунальної власності.

5. Структура підпорядкування підприємств, установ та організацій комунальної власності

- Міська лікарня №1

- СШМД

- Міська поліклініка №1

- Міська дитяча поліклініка

- Міська стоматологічна поліклініка

- Група централізованого господарчого обслуговування УОЗ

- КП “Аптека №5 Матері і дитини”

- Кам'янець-Подільське ДКП “Профдезінфекція”

6. Керівництво Управлінням та його утримання:

6.1. Штатний розклад та структуру управління охорони здоров’я затверджує виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради  згідно до структури виконавчих органів, витрат на їх утримання затверджених за пропозицією  міського голови Кам’янець-Подільською міською радою.

6.2. Управління охорони здоров’я утримується за рахунок бюджету Кам’янець-Подільської міської  ради.

6.3. Управління охорони здоров’я очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

6.4. Начальник управління охорони здоров’я має в своєму підпорядкуванні працівників згідно затвердженого штатного розпису. Призначення на посади та звільнення з посад працівників управління проводиться в порядку, визначеному Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

6.5.  ачальник управління охорони здоров’я :

6.5.1. Несе відповідальність перед Кам’янець-Подільською міською  радою та її виконавчим комітетом, міським головою за діяльність щодо виконання завдань управління охорони здоров’я та рівнем  його адміністративного керівництва.

6.5.2. Представляє управління охорони здоров’я у відносинах з підприємствами організаціями та установами, здійснює всі дії в інтересах управління охорони здоров’я, включаючи подання претензій, позовних заяв, клопотань до державних та недержавних  підприємств, організацій та установ.

6.5.3. Є головним розпорядником коштів, передбачених на галузь “Охорона здоров’я”.

6.5.4. Розпоряджається, у встановленому порядку, майном управління охорони здоров’я , включаючи грошові кошти.

6.5.5. Видає накази та інші акти з питань діяльності управління охорони здоров’я.

6.5.6. Несе персональну відповідальність за стан діловодства та збереження документів.

6.5.7. Укладає угоди та контракти від імені управління охорони здоров’я та видає довіреності на їх укладання.

6.5.8. Подає на затвердження виконавчому комітету Кам’янець-Подільської міської  ради штатний розклад та структуру управління охорони здоров’я.

6.5.9. Подає пропозиції міському голові щодо преміювання працівників управління.

6.5.10. Вносить міському голові пропозиції щодо  кандидатур на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я та оздоровчих закладів, що належать до комунальної власності.

6.5.11. Представляє, у встановленому порядку, до нагородження працівників охорони здоров’я міста Кам’янець-Подільського. 

6.5.12. Здійснює керівництво всією поточною діяльністю управління охорони здоров’я відповідно до повноважень та завдань цього Положення,  рішень Кам’янець-Подільської  міської  ради її виконавчого комітету,  розпоряджень міського голови.

6.6. У разі ліквідації управління його активи повинні бути передані іншому виконавчому органові міської ради або зараховані до місцевого бюджету.


Відгуки