Альтернативна медицина

Альтернативна медицина - збірна назва методів лікування, яких об'єднує те, що їх не вивчають на медичних факультетах. Більшість різних методів і напрямів традиційної медицини подібні в ставленні до людини і її хвороб.