Тарифи на платні послуги у Хмельницькій обласній лікарні

Тарифи на платні послуги у Хмельницькій обласній лікарні


Перелік тарифів на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької обласної ради.


 Т А Р И Ф И
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним
підприємством “Хмельницька обласна лікарня”
Хмельницької обласної ради

з/п Назва послуги
Тариф на
послугу без
урахування
ПДВ (грн)
1 2 3
1. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз:
1) консультативний прийом лікарем-офтальмологом по
контактній корекції зору
55,00
2) первинний підбір контактних лінз 408,00
3) повторний підбір контактних лінз 345,00
4) консультативний прийом лікарем-офтальмологом по
складній корекції зору
52,00
5) процедура по проведенню периметрії, тонометрії 46,00
6) процедура підбору окулярів 61,00
2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням
громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини:
1) визначення альбуміну в сироватці крові 47,00
2) визначення аланінамінотрансферази (АлАТ) у сироватці крові
43,50
3) визначення аспартатамінотрансферази (AсАT) у сироватці крові
43,50
4) визначення білірубіну та його фракцій у сироватці
крові
41,50
5) визначення глюкози в сироватці та периферичній крові,
спинномозковій рідині
34,50
6) визначення глікованого гемоглобіну 154,50
2
1 2 3
7) визначення гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) у сироватці крові
51,50
8) визначення загального білка в сироватці крові 48,50
9) визначення креатиніну в сироватці крові 56,00
10) визначення лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці крові 47,50
11) визначення лактатдегідрогенази (ЛДГ) у сироватці
крові
48,50
12) визначення сечовини в сироватці крові 59,00
13) визначення сечової кислоти в сироватці крові 30,50
14) визначення тригліцеридів у сироватці крові 48,00
15) визначення холестерину загального в сироватці крові 50,50
16) визначення холестерину високої щільності в сироватці
крові
80,00
17) визначення альфа-амілази в сироватці крові 86,50
18) визначення альфа-амілази в сечі (діастаза) 86,50
19) визначення кальцію (Са) в сироватці крові та спинномозковій рідині
55,50
20) визначення магнію (Mg) у сироватці крові 59,50
21) визначення калію (К) у сироватці крові 58,00
22) визначення натрію (Na) в сироватці крові 58,00
23) визначення хлоридів (СІ) у сироватці крові 62,50
24) визначення заліза (Fe) в сироватці крові 46,00
25) визначення фосфору неорганічного (Р) у сироватці крові 41,50
26) електрофорез білкових фракцій у сироватці крові та
сечі (+ загальний білок)
204,00
27) визначення бета-ліпопротеїдів низької щільності 13,50
28) визначення тимолової проби 14,50
29) визначення протромбінового часу (ПЧ) у плазмі крові 59,00
30) визначення тромбінового часу (ТЧ) у плазмі крові 72,50
31) визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) у плазмі крові
54,00
32) визначення фібриногену у плазмі крові 57,70
33) визначення розчинних фібрин-мономерних комплексів
(РФМК) у плазмі крові
47,00
34) визначення D-димеру у плазмі крові на хемілюмінесцентному автоматичному експресаналізаторі TRF Plus
240,00
35) дослідження агрегації тромбоцитів у плазмі крові 48,00
36) визначення антистрептолізин-О (АСЛО) в сироватці
крові
86,50
37) визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці
крові
72,50
38) визначення С-реактивного білка в сироватці крові 72,50
3
1 2 3
39) визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у
сироватці крові
81,00
40) визначення антитіл до цитрулінованого виментину
(ANTІ-MCV IgG) у сироватці крові
270,00
41) визначення тиреотропного гормону (ТТГ) у сироватці
крові
65,00
42) визначення вільного тироксину (Т4) у сироватці крові 91,00
43) визначення вільного трийодтироніну (Тз) у сироватці
крові
85,50
44) визначення антитіл до тиреопероксидази (АТПО)
в сироватці крові
64,50
45) визначення пролактину в сироватці крові 104,50
46) визначення фолікулостимулюючого гормону (ФСГ)
у сироватці крові
105,50
47) визначення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) у сироватці
крові
104,50
48) визначення тестостерону вільного в сироватці крові 79,00
49) визначення вільного простат-специфічного антигена
(ПСА) в сироватці крові
95,50
50) визначення антитіл до нативної ДНК (ADNA II) 133,50
51) визначення антитіл до кардіоліпіну (AKA IgM, G) 58,50
52) визначення вовчакового антикоагулянту (ВА) 90,00
53) визначення поверхневого антигена гепатиту В (HBsAg
HBV)
78,50
54) визначення серцевинного антигена гепатиту В (HBeAg
HBV)
78,00
55) визначення антитіл до серцевинного антигена гепатиту В
(Anti-HBeAg)
76,00
56) визначення антитіл до ядерного антигена гепатиту В
(Anti-HBcorAg)
72,50
57) визначення антитіл до антигена гепатиту С (Anti-HCV) 66,00
58) визначення антитіл до гепатиту D (Anti-HDV) 98,50
59) визначення антитіл до хламідій (Chlamydia trachomatis
IgG )
213,50
60) визначення антитіл до хелікобактера (Helicobacter
pylori IgG)
213,50
61) визначення сумарних антитіл до лямблій (Lamblia
intestinalis IgM)
64,50
62) визначення антитіл до ехінокока (Echinococcus
granulosus IgG)
167,00
63) загальний аналіз крові (16 параметрів та аналізатор) 54,50
64) розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові +
підрахунок клітин у мазку)
99,50
4
1 2 3
65) мієлограма (підрахунок клітин у кістковому мозку) 405,50
66) загальний аналіз сечі 33,50
67) копрограма + аналіз калу на яйця гельмінтів 150,00
68) дослідження біоматеріалу на наявність кислотостійких
паличок (КСП)
438,50
69) дослідження виділень зі статевих органів на мікрофлору (мікроскопія)
70,50
70) цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки та
цервікального каналу (мікроскопія)
78,50
71) цитологічне дослідження біорідини (аспірату,
пунктату)
110,50
72) цитологічне дослідження шийки матки та цервікального каналу (мазок Папаніколау традиційний)
130,00
73) лімфограма (субпопуляції лімфоцитів крові), фагоцитарний показник та загальний аналіз крові
319,00
74) аналіз на визначення групи крові 63,50
75) аналіз на визначення резус-фактора 63,00
76) аналіз імунних антитіл до еритроцитів за системою
Резус (Rh-a/т)
98,70
77) виявлення стафілокока + антибіотикограма 158,00
78) виявлення стрептокока + антибіотикограма 229,50
79) виявлення ентерокока + антибіотикограма 149,00
80) дослідження на гриби + антибіотикограма 136,00
81) дослідження рідин (кров) на стерильність + антибіотикограма
295,50
82) дослідження сечі + антибіотикограма 275,00
83) дослідження виділень з очей + антибіотикограма 212,00
84) дослідження калу (дисбактеріоз) + антибіотикограма 383,50
85) дослідження виділень із статевих органів + антибіотикограма
387,50
86) дослідження виділень із дихальних шляхів + антибіотикограма
315,00
87) дослідження виділень із рани + антибіотикограма 323,50
88) профілактичне дослідження на носійство стафілокока +
антибіотикограма
83,50
89) профілактичне дослідження на патогенну кишкову
флору + антибіотикограма
179,50
90) визначення натрійуретричного пептиду в сироватці
крові на хемілюмінесцентному автоматичному експресаналізаторі TRF Plus
331,00
91) визначення тропоніну в сироватці крові на хемілюмінесцентному автоматичному експресаналізаторі TRF Plus
301,50
5
1 2 3
92) визначення прокальцитоніну в сироватці крові на
хемілюмінесцентному автоматичному експресаналізаторі TRF Plus
290,00
93) дослідження змиву з об’єктів навколишнього середовища на стафілокок, ентерокок, умовно-патогенну
флору (УПФ) та неферментуючі грамнегативні
мікроорганізми (з позитивним результатом)
231,50
94) дослідження змиву з об’єктів навколишнього середовища на стафілокок, ентерокок, умовно-патогенну
флору (УПФ) та неферментуючі грамнегативні
мікроорганізми (з негативним результатом)
127,00
95) дослідження мікробної контамінації дезінфікуючого
засобу з позитивним результатом
146,50
96) дослідження мікробної контамінації дезінфікуючого
засобу з негативним результатом
60,50
97) дослідження матеріалу на стерильність з позитивним
результатом
178,50
98) дослідження матеріалу на стерильність з негативним
результатом
68,00
99) дослідження дистильованої води 131,50
100) дослідження лікарських форм на стерильність 88,50
101) дослідження крові на стерильність з позитивним
результатом (10 днів)
594,50
102) дослідження крові на стерильність з негативним
результатом (10 днів)
376,00
103) дослідження крові на стерильність та гемокультуру з
позитивним результатом (10 днів)
333,00
104) дослідження крові на стерильність та гемокультуру з
негативним результатом (10 днів)
98,50
105) дослідження сечі на мікрофлору та визначення чутливості до антибіотиків з позитивним результатом
158,50
106) дослідження сечі на мікрофлору та визначення чутливості до антибіотиків з негативним результатом
94,00
107) дослідження виділень з рани, вмісту трахеї, дренажів,
катетерів на мікрофлору та визначення чутливості до
антибіотиків (з позитивним результатом)
183,50
108) дослідження виділень з рани, вмісту трахеї , дренажів,
катетерів на мікрофлору та визначення чутливості до
антибіотиків (з негативним результатом)
96,50
109) дослідження сироватки крові на SARS-CoV-2 IgA 200,00
110) дослідження сироватки крові на SARS-CoV-2 IgM 200,00
111) дослідження сироватки крові на SARS-CoV-2 IgG 200,00
6
1 2 3
112) ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох
сторін)
129,50
113) ультразвукове дослідження щитоподібної залози 86,50
114) ультразвукове дослідження слинних залоз 64,50
115) ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 64,50
116) ультразвукове дослідження м’яких тканин 64,50
117) ультразвукове дослідження кісток та суглобів 108,00
118) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура,
жовчних протоків, підшлункової залози та селезінки
172,50
119) ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура
та жовчних протоків
64,50
120) ультразвукове дослідження печінки 43,00
121) ультразвукове дослідження жовчного міхура та
жовчних протоків
43,00
122) ультразвукове дослідження підшлункової залози 64,50
123) ультразвукове дослідження селезінки та судин
портальної системи
64,50
124) ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз,
сечового міхура з визначенням залишкової сечі та
передміхурової залози
172,50
125) ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз 64,50
126) ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі
43,00
127) ультразвукове дослідження передміхурової залози 43,00
128) ультразвукове дослідження яєчок 43,00
129) ультразвукове дослідження матки та яєчників 108,00
130) ультразвукове дослідження матки при вагітності та
пренатальне обстеження стану плода
194,00
131) доплерометрія судин 194,00
132) ехокардіографія з доплерівським аналізом 194,00
133) ехоофтальмографія 129,50
134) езофагогастродуоденоскопія 246,50
135) бронхоскопія 461,50
136) цистоскопія 338,00
137) гістероскопія 545,50
138) колоноскопічне обстеження 233,00
139) колоноскопічне обстеження з поліпектомією 291,00
140) колоноскопічне обстеження з мультифокальною
біопсією
512,00
141) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в
одній проєкції
109,00
142) рентгеноскопія органів грудної клітки 75,00
7
1 2 3
143) рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у
двох проєкціях
190,00
144) рентгеноскопія органів черевної порожнини 56,00
145) рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 109,00
146) рентгенографія шлунка за традиційною методикою 121,00
147) рентгенографія стравоходу 73,00
148) дуоденографія беззондова 121,00
149) дуоденографія зондова 170,00
150) іригоскопія 232,00
151) прицільна рентгенографія турецького сідла 66,00
152) рентгенографія черепа у двох проєкціях 102,00
153) рентгенографія колоносових пазух 66,00
154) рентгенографія орбіт 66,00
155) рентгенографія скронево-щелепного суглоба 90,00
156) рентгенографія нижньої щелепи 90,00
157) рентгенографія кісток носа 66,00
158) рентгенографія зубів 66,00
159) рентгенографія скроневої кістки 90,00
160) рентгенографія ключиці 90,00
161) рентгенографія кисті в одній проєкції 66,00
162) рентгенографія кисті у двох проєкціях 102,00
163) рентгенографія передпліччя у двох проєкціях 102,00
164) рентгенографія плечового суглоба у двох проєкціях 102,00
165) рентгенографія плечового пояса 98,00
166) рентгенографія ребер 90,00
167) рентгенографія грудини 108,00
168) рентгенографія грудного відділу хребта 159,00
169) рентгенографія крижово-куприкової зони 105,00
170) функціональне дослідження шийного відділу хребта 102,00
171) функціональне дослідження поперекового відділу
хребта
105,00
172) рентгенографія кісток таза 85,00
173) рентгенографія стопи у двох проєкціях 102,00
174) рентгенографія гомілки у двох проєкціях 109,00
175) рентгенографія стегна у двох проєкціях 140,00
176) рентгенографія кульшового суглоба в одній проєкції 116,00
177) рентгенографія колінного суглоба у двох проєкціях 102,00
178) рентгенографія м’яких тканин 66,00
179) холангіографія через дренажну трубку 182,00
180) фістулографія 133,00
181) оглядова урографія нирок та сечовивідних шляхів 109,00
182) гістеросальпінгографія 182,00
8
1 2 3
183) рентгенівська комп’ютерна томографія головного
мозку без внутрішньовенного контрастування
763,00
184) рентгенівська комп’ютерна томографія легенів без
внутрішньовенного контрастування
854,00
185) рентгенівська комп’ютерна томографія підшлункової
залози без внутрішньовенного контрастування
854,00
186) рентгенівська комп’ютерна томографія нирок без
внутрішньовенного контрастування
854,00
187) рентгенівська комп’ютерна томографія заочеревинного
простору без внутрішньовенного контрастування
854,00
188) рентгенівська комп’ютерна томографія органів малого
таза без внутрішньовенного контрастування
854,00
189) рентгенівська комп’ютерна томографія пазух носа і
орбіт ока без внутрішньовенного контрастування
854,00
190) рентгенівська комп’ютерна томографія внутрішнього
вуха без внутрішньовенного контрастування
854,00
191) рентгенівська комп’ютерна томографія шийного відділу
хребта та щитоподібної залози без внутрішньовенного
контрастування
854,00
192) рентгенівська комп’ютерна томографія грудного
відділу хребта без внутрішньовенного контрастування
854,00
193) рентгенівська комп’ютерна томографія поперечного
відділу хребта без внутрішньовенного контрастування
854,00
194) рентгенівська комп’ютерна томографія головного
мозку з внутрішньовенним контрастуванням
1514,50
195) рентгенівська комп’ютерна томографія легенів з
внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
196) рентгенівська комп’ютерна томографія підшлункової
залози з внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
197) рентгенівська комп’ютерна томографія нирок з
внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
198) рентгенівська комп’ютерна томографія заочеревинного
простору з внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
199) рентгенівська комп’ютерна томографія органів малого
таза з внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
200) рентгенівська комп’ютерна томографія пазух носа і
орбіт ока з внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
201) рентгенівська комп’ютерна томографія внутрішнього
вуха з внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
202) рентгенівська комп’ютерна томографія шийного відділу
хребта та щитоподібної залози з внутрішньовенним
контрастуванням
1708,00
9
1 2 3
203) рентгенівська комп’ютерна томографія грудного
відділу хребта з внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
204) рентгенівська комп’ютерна томографія поперекового
відділу хребта з внутрішньовенним контрастуванням
1708,00
205) ехокардіографічне дослідження з доплерівським
аналізом
174,00
206) електрокардіографія 56,00
207) електрокардіографія (додаткова) 20,00
208) ритмографія без навантажувальних проб 50,00
209) реоенцефалографія (4 відведення, 2 ділянки) у спокої 138,00
210) електроенцефалографія з візуальним аналізом 195,00
211) спірометрія 36,00
212) пневмотахометрія 50,00
213) ехоенцефалографія (М-ехо) головного мозку 50,00
214) консультативний прийом лікарем-спеціалістом 76,50
215) первинний прийом лікарем-сексопатологом 116,50
216) повторний прийом лікарем-сексопатологом з проведенням лікувальних процедур
63,50
217) спермограма 111,50
218) дослідження секрету простати 31,00
219) дослідження уретрального мазка 31,00
220) прийом лікарем-рефлексотерапевтом 186,50
221) проведення безконтактного масажу та мануальної
терапії
112,00
3. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів, якщо ці
лікарі (провізори) – інтерни закінчили державні заклади
вищої освіти, що готують фахівців у сфері охорони
здоров’я на умовах контракту, на місяць
766,50
4. Перебування громадян за їх бажанням у закладах
охорони здоров’я з поліпшеним сервісним обслуговуванням, на одну людину
212,00


Відгуки