Логопедія

Логопедія


Логопедія - це галузь медицини, яка вивчає різновиди дефектів мовлення, причини їх виникнення, симптоми і особливості протікання даних порушень, а також займається розробкою методів корекції, що впливають на мовні порушення не тільки у дітей, але і у дорослих.

Спеціаліст, який представляє цю сферу медицини, - лікар-логопед.

Симптоми, при яких варто звернутися до логопеда:

 • затримка мовного розвитку;
 • порушення розуміння мови;
 • заїкання;
 • дефекти у вимові звуків;
 • занадто повільний або швидкий темп мови;
 • ДЦП;
 • порушення мови на тлі перенесеного інсульту, паралічу або парезу м'язів гортані.

Захворювання, які вивчає логопедія:

 • Афоня (відсутність звучності зі збереженням лише шепітної мови);
 • дисфония (порушення мовної звучності);
 • дислалия (шепелявість, картавость);
 • логоневроз (заїкання);
 • тахілалія (уповільнена мова);
 • браділалія (прискорена мова);
 • дислексія (порушення навичок читання);
 • ринолалия (гугнявість голосу);
 • порушення мови на тлі глухоти;
 • порушення вимови на тлі перенесеної операції або травми.

Діагностика та лікувальні заходи в логопедії

Для успішного лікування пацієнт повинен пройти такі дослідження:

 • фізикальне обстеження;
 • мовне обстеження.

Після проведених обстежень і збору анамнестичних даних лікар-логопед призначає методику коригування виявлених порушень мови, дає консультацію по проведенню спеціальних вправ для правильного дихання і управління власною мовою, роз'яснює принципи формування тих чи інших звуків і при необхідності рекомендує консультацію лікарів інших областей медицини.

Які послуги надає логопед?

Послуги, які може надавати логопед:

 • індивідуальна консультація дітей або дорослих з вадами мовлення;
 • індивідуальні або групові заняття для дітей;
 • проведення спеціального логопедичного масажу;
 • тренування органів артикуляції - мови, губ, піднебінної фіранки;
 • творчі вправи;
 • ігрова розвиваюча робота з дітьми.

Іноді одних занять з фахівцем може не вистачити. Батьки також повинні брати активну участь в корекції мовлення і займатися з дитиною вдома. Дуже важливо, щоб заняття були регулярними і тривалими.

Якщо у дитини спостерігаються проблеми логопедичного профілю, то вести його до фахівця необхідно якомога раніше, це підвищить шанси на нормальне і швидке відновлення правильного мовлення. Вже до п'яти років у дитини повинна бути сформована, чітка мова. Також варто враховувати, що дівчатка починають говорити раніше, ніж хлопчики.

У дорослих часто зустрічаються такі мовні порушення:

 • заїкання;
 • порушення темпу мови;
 • проблеми з вимовою певних звуків.

Іноді для корекції розладів мови необхідна консультація невролога, психолога або ортодонта.

Коли йти на прийом до логопеда?

Ключова роль у діагностиці розмовних дефектів у дітей відведена батькам, оскільки саме вони повинні перші помітити проблеми з промовою і відвести малюка на прийом до логопеда. Своєчасне звернення до фахівця підвищує шанси на швидке і повне відновлення мовлення.

Основні показання у дітей для прийому логопеда:

 • заїкання;
 • відсутність мовлення або невиразна мова, замість слів він може використовувати жести, міміку, знаки;
 • тяжкості з вимовою слів, окремих букв, словосполучень, пропозицій;
 • неправильний порядок побудови фраз, закінчень слів, неправильне вживання наголосів.

Основні показання для консультації логопеда у дорослих:

 • порушення мови після важких захворювань (інсультів, інфарктів, паралічів, черепно-мозкових травм);
 • втрата мови після перенесеного психо-емоційного стресу;
 • погіршення або втрата мови після захворювань органів дихання, носоглотки.

Корекція мовних порушень дуже важлива як для дитини, так і для дорослої людини. Дуже часто діти з мовними порушеннями стають ізгоями в дитячому колективі і мають значні труднощі в спілкуванні з ровесниками, вихователями або вчителями. Саме тому необхідно проводити лікування мовних дефектів, оскільки то, як дитина розмовляє, сильно впливає на його розвиток і позначається на його психологічний стан.

Що лікує логопед?

Пацієнтами логопеда можуть бути як діти, так і дорослі.

Основні проблеми дітей, усуненням яких займається даний фахівець:

 • заїкання;
 • допомога дітям, які не можуть говорити або замість слів використовують жести і міміку;
 • допомога дітям, які дуже погано розмовляють, не можуть вимовляти певні букви або склади, їх вираження незрозумілі оточуючим;
 • корекція грамотності усного та писемного мовлення, навчання правильній побудові фраз, закінчень в словах або пропозиціях, правильного вживання наголосів.

Основні проблеми дорослих, корекцією яких займаються логопеди:

 • допомога у відновленні мови після перенесених інсультів, інфаркту, паралічу, черепно-мозкових травм. У цих випадках фахівці використовують спеціальні вправи, фізіотерапію, медикаментозне лікування;
 • порушення мови після сильних стресів (повна втрата голосу, відсутність реакції на мову інших);
 • патології м'язів глотки внаслідок деяких важких захворювань.

Логопедія в більшій мірі відноситься до педагогічно наук, ніж до медицини, але в деяких випадках проблеми з голосом можуть бути пов'язані з анатомічними особливостями організму або патологіями органів дихальної системи. Також порушення можуть бути наслідком черепно-мозкових травм з пошкодженням мовного центру, переляків, сильних емоційних потрясінь, розумової відсталості.


Відгуки