Корекція ФФН

Корекція ФФН


Корекція ФФН – це захід, який допомагає ліквідувати фонематичні та фонетичні дефекти.

Загальна інформація

При ФФН спостерігається розлад вимови, фонематичного слуху, що сприяє впізнаванню та розрізненню фонем мови. Патологія характеризується порушенням диференціації звуків, несформованістю звуків-мовної сторони, порушеннями складової структури слова та лексико-граматичними порушеннями.

Раннє виявлення фонетико-фонематичного недорозвинення, а також проведення логопедичної роботи дозволяє повністю виправити недоліки звуковимови та розвинути фонематичне сприйняття.

Процес проведення процедури

Підготовка

Логопед збирає анамнез. При оформленні мовної карти робляться особливі відмітки про те, в якому стані зараз знаходиться слух, про неврологічний статус та загальне здоров'я.

Після цього обстежують рухливість та загальний стан апарату артикуляції і оцінюють стан дихальної та голосової функцій. Вкрай важливим є визначення рівня сформованості всіх навичок звукового синтезу та аналізу. Діагностика завершується вивченням якісної та кількісної характеристики словникового запасу.

Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення

У процесі маніпуляції здійснюється робота, яка спрямована на вимову та формування фонематичного сприйняття, синтезу та аналізу. Також відбувається поповнення словникового запасу, розвиток навичок словозміни та словотвору, складання складних і простих речень, розвиток зв'язного мовлення, оволодіння елементарними навичками з письма та читання. На заняттях використовується наочний та мовний матеріал, що відповідає віку, різноманітні дидактичні прийоми, артикуляційна гімнастика та логопедичний масаж.

Реабілітаційний період

Реабілітація не потрібна. Можливий повторний профілактичний курс.

Показання

ФФН показано у разі:

  • змішування близьких за звучанням звуків;
  • відсутності чи заміни одних звуків іншими;
  • спотворення за всіма диференціальними ознаками.

Протипоказання

Лікування патологій немає протипоказань.

Ускладнення

Наслідки не виникають.

Ціни та клініки


Корекцію фонетико-фонематичного недорозвинення здійснює лікар-логопед. Переглянути перелік клінік, що надають цю послугу, ознайомитися з інформацією про лікарів, прочитати відгуки можна на порталі https://likari.info.


Відгуки